H.K.H. Prins Oscar Carl Olof, hertig av Skåne

Torsdagen den 3 mars hölls konselj på Kungl. Slottet med anledning av att Kronprinsessan Victoria har fött en son.

Under konseljen.

Under konseljen. Foto: Kungahuset.se

Vid konseljen informerade Kungen att Prinsen ska heta Oscar Carl Olof, med tilltalsnamnet Oscar. Prinsen tilldelas hertigdömet Skåne.

Tidigare under dagen hölls en vittnesbekräftelse, på Haga slott, som traditionsenligt äger rum vid en kunglig födsel. Talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven, riksmarskalk Svante Lindqvist samt överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke, förlossningsläkare Lennart Nordström och barnmorska Cecilia Lind var vittnen.

Tidigare under dagen hölls en vittnesbekräftelse, på Haga slott, som traditionsenligt äger rum vid en kunglig födsel. Talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven, riksmarskalk Svante Lindqvist samt överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke, förlossningsläkare Lennart Nordström och barnmorska Cecilia Lind var vittnen. Foto: Kungahuset.se

Vittnesbekräftelsen med underskrifter och sigill.

Vittnesbekräftelsen med underskrifter och sigill. Foto: Kungahuset.se

Om hertigdömet

Skåne gränsar i norr till Halland och Småland och i nordöst till Blekinge; 11 007 km², 1 271 779 invånare (2014). Skåne har kust mot Östersjön i öster och söder, mot Öresund i väster och mot Kattegatt i nordväst. Till landskapet hör öarna Hallands Väderö och Ven. Skåne omfattar merparten av Skåne län (Östra Karups församling hör till Halland). Landskapsblomma är prästkrage och landskapsdjur är kronhjort.

Skåne har tidigare varit hertigdöme för Karl XV (1826–1872) och för Gustav VI Adolf (1882–1973) .

Porträtt av Gustaf VI Adolf från 1923.

Porträtt av Gustaf VI Adolf från 1923. Foto: Kungl. Hovstaterna

Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap.

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme för tronarvingen.