Kommuniké från riksmarskalken

Riksmarskalken har glädjen att meddela att H.K.H. Kronprinsessan Victoria onsdagen den 2 mars klockan 20.28, nedkom med en son.

Riksmarskalkens vapen

Såväl mor som barn mår bra.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk