Kungen vid SIPRI:s 50-årsjubileum

Måndagen den 22 februari deltog Kungen i Stockholms internationella fredsforskningsinstituts (SIPRI:s) 50-årsjubileum.

Kungen och SIPRI:s ordförande Sven-Olof Petersson.

Kungen och SIPRI:s ordförande Sven-Olof Petersson. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Jubileet inleddes vid SIPRI:s huvudkontor i Solna där institutets ordförande Sven-Olof Petersson och institutets vd Dan Smith välkomnade.

Därefter höll Kungen tal och lyfte SIPRI:s roll i en alltmer komplex värld där beslutsfattare behöver fakta från pålitliga objektiva källor. Att SIPRI är en sådan källa, vilket bidragit till institutets framgång.

Under kvällen höll även riksdagens talman Urban Ahlin, utrikesminister Margot Wallström och SIPRI:s vd Dan Smith anföranden.

Kvällen avslutades med middag på Stallmästargården.

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

SIPRI bildades 1966 efter ett initiativ av statsminister Tage Erlander till minne av Sveriges 150 år långa fred. Det är ett oberoende forskningsinstitut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll.

Institutet tillhandahåller fakta, analyser och rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten. Institutet har en internationell styrelse.

Läs mer om SIPRI