Drottningen och Prinsparet vid Konstakademiens högtidssammankomst

Fredagen den 19 februari närvarade Drottningen och Prinsparet vid Konstakademiens högtidssammankomst.

Vid Konstakademiens högtidssammankomst, främre raden från vänster: Fredric Bedoire, Leif Bolter, Mette Björnberg, Ulla Wiggen, Prinsessan Sofia, Drottningen, Prins Carl Philip och Cecilia Edefalk. Bakre raden från vänster: Susanna Slöör, Edward Jarvis, Niklas Edstam, Oscar Furbacken, Margareta Källström, Jan Stenmark, Helene Billgren, Annika von Hausswolff, Éva Mag, Kristina Abelli Elander och Lars Nygren (som tog emot priset för Evert Lindfors).

Vid Konstakademiens högtidssammankomst, främre raden från vänster: Fredric Bedoire, Leif Bolter, Mette Björnberg, Ulla Wiggen, Prinsessan Sofia, Drottningen, Prins Carl Philip och Cecilia Edefalk. Bakre raden från vänster: Susanna Slöör, Edward Jarvis, Niklas Edstam, Oscar Furbacken, Margareta Källström, Jan Stenmark, Helene Billgren, Annika von Hausswolff, Éva Mag, Kristina Abelli Elander och Lars Nygren (som tog emot priset för Evert Lindfors). Foto: Leif Mattsson © Konstakademien 2016

Vid högtidssammankomsten delade Drottningen ut diplom till årets pristagare:

 • Konstnär Evert Lindfors
 • Arkitekt Margareta Källström
 • Konstnär Cecilia Edefalk
 • Konstnär Annika von Hausswolff
 • Arkitekturhistoriker Fredric Bedoire
 • Konstnär Helene Billgren
 • Konstnär Ulla Wiggen
 • Skulptör Mette Björnberg
 • Konstnär Kristina Abelli Elander
 • Tecknare Jan Stenmark
 • Konstnär Edward Jarvis
 • Konstnär Oscar Furbacken
 • Konstnär Niklas Edsta
 • Konstnär Éva Mag

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien)

Konstakademins grundades 1735 då under namnet Kongliga Ritar Akademien. År 1773 formulerades Akademiens uppdrag genom de stadgar som Gustaf III skrev med den franska konstakademien som förebild. Konstakademien har verkat i sina nuvarande lokaler på Fredsgatan 12 sedan 1775.