Kronprinsessan besökte Bernadotte­biblioteket

En dag i mitten av februari var Kronprinsessan på besök i Bernadotte­biblioteket på Kungl. Slottet för att ta del av det pågående arbetet med samlingarna.

Kronprinsessan och t f slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson.

Bernadottebiblioteket innehåller också en stor fotosamling. Kungafamiljen blev tidigt intresserad av fotokonsten och samlingen sträcker sig tillbaka till 1840-talet. Karl XIV Johan är den ende i Bernadotteätten som inte är fotograferad. Foto: Kungahuset.se

Bernadottebibliotekets samlingar omfattar kring 100 000 böcker och 500 000 fotografier som tillhört den Bernadotteska ätten. Här finns även stora samlingar av musikalier och kartor.

Under förmiddagen besökte Kronprinsessan biblioteket samt bild- och albumarkiven tillsamman med bibliotekarie Linda Österberg och Arvid Jakobsson, som sedan i höstas är t f slottsbibliotekarie. Han är också vårdare av det Bernadotteska arkivet som är det kungliga familjearkivet. Arkivet grundades av Oskar II och innehåller material från Karl XIV Johans tid fram till och med Gustaf VI Adolf.

Bibliotekarie Linda Österberg och t f slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson berättar om det pågående arbetet med att sortera och katalogisera Karl XV:s boksamling.

Bibliotekarie Linda Österberg och t f slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson berättar om det pågående arbetet med att sortera och katalogisera Karl XV:s boksamling. Foto: Kungahuset.se

I Bernadottebiblioteket fick Kronprinsessan bland annat höra om arbetet med boksamlingarna som till exempel katalogisering och bandbeskrivningar. Samt om den stora mängd förfrågningar som kommer in från forskare och allmänhet.

Oskar II, som grundade familjearkivet, lät binda in alla Karl XIV Johans utnämningar.

Oskar II, som grundade familjearkivet, lät binda in alla Karl XIV Johans utnämningar. Foto: Kungahuset.se

Bernadottebibliotekets historia

När Nicodemus Tessin d y efter slottsbranden 1697 fick i uppdrag att rita ett nytt slott ingick även ett bibliotek. Det blev dock inte Tessins plan som genomfördes utan en senare arkitekts ritningar kom att gälla. Arkitektens namn var Carl Johan Cronstedt och rummet stod färdigt 1796.

Samlingarna växte och bibliotekets karaktär ändrades från att var ett privat kungligt bibliotek till ett svenskt nationalbibliotek. På 1860-talet började lokalen bli för trång, det stod hyllor även ute på golvet och Antikmuseum var magasin. Senhösten 1877 flyttade KB till nya bibliotekslokaler i Humlegården som dock behöll namnet Kungliga biblioteket. Författaren August Strindberg arbetade fyra år i slottsflygeln och fyra år i Humlegården.

Under åren 1878–1906 fungerade bibliotekslokalen som utställningslokal och museum, bland annat för Livrustkammaren.

I KB:s gamla läsesal som idag är kontor. Kronprinsessan får se ett tryck som visar läsesalen när det begav sig, tecknat av Nils G. Janzon.

I KB:s gamla läsesal som idag är kontor. Kronprinsessan får se ett tryck som visar läsesalen när det begav sig, tecknat av Nils G. Janzon. Foto: Kungahuset.se

År 1907 dör Oskar II. Han var en aktiv boksamlare, bokläsare och poet och efterlämnade en stor boksamling som består av böcker ärvda från två tidigare generationer samt böcker han samlade under sin livstid. Under Gustaf V:s regeringstid kallades biblioteket för Hans Majestät Konungens Bibliotek. Hovet hade tillgång till biblioteket, även forskare kunde nyttja biblioteket ”efter överenskommelse”.

År 1952 ändrade Gustaf VI Adolf namnet till Bernadottebiblioteket och böckerna placerades enligt den så kallade proveniensprincipen där varje kungs och varje drottnings böcker står samlade för sig.

I dag är Bernadottebiblioteket ett biblioteksmuseum som kan bokas för visningar.

Bernadottebiblioteket används ibland vid seminarium och program där Kungafamiljen medverkar. Här vid ett seminarium på temat att förebygga utanförskap som arrangerades av Kronprinsessparets stiftelse.

Bernadottebiblioteket används ibland vid seminarium och program där Kungafamiljen medverkar. Här vid ett seminarium på temat att förebygga utanförskap som arrangerades av Kronprinsessparets stiftelse. Foto: Kungahuset.se