Drottningen och Prinsessan Madeleine i möte med World Childhood Foundation

Torsdagen den 18 februari deltog Drottningen och Prinsessan Madeleine i ett möte med World Childhood Foundation International Council på Kungl. Slottet.

Prinsessan Madeleine i samtal med Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux.

Prinsessan Madeleine i samtal med Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux. Foto: Kungahuset.se

Samverkansmöten inom World Childhood Foundations International Council hålls några gånger per år. Representanter från Childhoods fyra systerstiftelser belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland utbyter då erfarenheter och diskuterar frågor som är gemensamma.

Rådet består av Drottningen, Prinsessan Madeleine, Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux, styrelseordförande för respektive stiftelse samt ytterligare en styrelseledamot från varje stiftelse. International Council bildades år 2013.

World Childhood Foundation International Council under mötet på Kungl. Slottet.

World Childhood Foundation International Council under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Dagen innan internationella rådets sammankomst höll Childhood ett styrelsemöte på Kungl. Slottet.

Dagen innan internationella rådets sammankomst höll Childhood ett styrelsemöte på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete