Drottningen besökte Barnahus Stockholm

Måndagen den 15 februari besökte Drottningen Barnahus Stockholm. Här arbetar socialtjänst, polis, landsting och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande.

Drottningen och Anders Forsberg, enhetschef Barnahus Stockholm.

Drottningen och Anders Forsberg, enhetschef Barnahus Stockholm. Foto: Kungahuset.se

I augusti 2014 invigde Drottningen Barnahus Stockholm och under måndagen gjorde Drottningen ett återbesök.

Anders Forsberg, enhetschef för Barnahus Stockholm, Mats Lindström, polis­kommissarie, och Moa Mannheimer, enhetschef barnpsykiatrin, berättade om verksamheten och därefter fick Drottningen en visning av lokalerna.

Barnahus – Med barnet i centrum

Det första Barnahusen i Sverige startade 2005. Nu är de flesta kommuner i landet knutna till ett Barnahus. Till barnahuset kommer barn som far illa, som har blivit utsatta för brott i form av våld eller övergrepp och ska utredas. Då är det många yrkesgrupper och myndigheter som kopplas in och Barnahus finns för att barnet inte ska slussas runt mellan olika myndighetslokaler.

”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Så börjar FN:s konvention om barns rättigheter. Det är utgångspunkten för polisens arbete i barnahus.

I barnahusen är miljön anpassad för att barnet ska känna sig välkommet. Inredningen är genomtänkt, med färger och möbler som skapar harmoni.

I barnahusen samarbetar polisens utredare, åklagare och socialtjänsten tätt. Arbetssättet överbryggar många missförstånd mellan myndigheterna genom att alla finns på plats och lyssnar till barnet samtidigt.

World Childhood Foundation

World Childhood Foundation ger stöd till Barnahus runt om i världen.

Stiftelsen World Childhood Foundation grundades år 1999 av Drottningen och arbetar för allas rätt till en barndom.