Kungen och Kronprinsessan i möte med Sveriges klimat­ambassadör

Torsdagen den 11 februari gav Kungen och Kronprinsessan företräde för Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt.

Kronprinsessan, Kungen och Anna Lindstedt under mötet på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan, Kungen och Anna Lindstedt under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under mötet diskuterades det globala klimatavtal som slöts vid COP21 i Paris och hur klimatarbetet fortskrider.

Anna Lindstedt är Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare sedan 2011, med placering på Miljödepartementet. Hon ledde den svenska förhandlingsdelegationen inför COP21 i Paris.

Den 30 november till 11 december 2015 samlades världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Vid mötet enades länderna om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Kungen deltog i det högnivåmöte som hölls under COP21.