Prins Daniel vid IVA:s akademisammankomst

Onsdagen den 9 februari deltog Prins Daniel vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) sammankomst. Vid sammankomsten mottog Prinsen IVA:s hederstecken med anledning av sitt hedersledamotskap. Därefter följde ett seminarium kring entreprenörskap.

IVA:s preses Leif Johansson överlämnar utmärkelsetecknet till Prins Daniel.

IVA:s preses Leif Johansson överlämnar utmärkelsetecknet till Prins Daniel. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Under eftermiddagens akademiförhandlingar på Grev Turegatan i Stockholm delades hedersledamottecknet ut till Prins Daniel.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har utsett Prins Daniel till hedersledamot av akademien då ”Prins Daniel har ett genuint och brett engagemang i entreprenörsfrågor. Prinsen är initiativtagare och, sedan 2013, aktivt engagerad i IVA-projektet Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram som verkar för att främja entreprenörskap bland unga.”

Efter ceremonin följde seminariet Vägar för ökat entreprenörskap som introducerades av preses Leif Johansson.

Utgångspunkten för samtalen var frågorna ”Hur stimulerar vi bäst ungdomars intresse för entreprenörskap? Vad krävs för att innovativa företag ska växa sig stora?"

Medverkade gjorde Prins Daniel, professor Pontus Braunerhjelm som leder den statliga Entreprenörskapsutredningen, Cecilia Nykvist, vd för Ung Företagsamhet, och Johan Carlstedt, projektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt samt UF-företagare och entreprenörer.

Övriga hedersledamöter av IVA är: Sten Gustafsson, Gunnar Hambraeus, Sven Olving, Hans Rausing, Lena Treschow Torell och Arne Wittlöv. Prins Gustaf Adolf och Prins Bertil var hedersledamöter av IVA.

Övriga hedersledamöter av IVA är: Sten Gustafsson, Gunnar Hambraeus, Sven Olving, Hans Rausing, Lena Treschow Torell och Arne Wittlöv. Prins Gustaf Adolf och Prins Bertil var hedersledamöter av IVA. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling.

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.