Prins Daniel vid Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademiens sammankomst

Tisdagen den 9 februari deltog Prins Daniel vid Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademiens (IVA:s) sammankomst i Stockholm.

Sammankomsten inleddes med att Prinsen mottog IVA:s hedersledamots­tecken. Prins Daniel blev utnämnd till hedersledamot i IVA i december 2015 för ”...som initiativtagare till och hedersordförande i IVA-projektet Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram som sedan januari 2013 arbetat med att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget.”

Tidigare kungligheter som utsetts till hedersledamöter är kronprins Gustaf Adolf (Gustaf VI Adolf) år 1919 och Prins Bertil år 1920.

Hedersledamotstecknet är akademiens främsta utmärkelsetecken och utdelas sedan 1989 som synligt tecken på hedersledamotskap i Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien till den som genom sin verksamhet eller på annat sätt i synnerlig grad befordrat akademiens ändamål.

Efter den slutna delen av sammankomsten arrangerade IVA seminariet Vägar för ökat entreprenörskap där frågor så som ”hur stimulerar vi bäst ungdomars intresse för entreprenörskap?” och ”vad krävs för att innovativa företag ska växa sig stora?” lyftes fram.

Prins Daniel talade kring Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskaps­program och därefter talade Ung Företagsamhets vd Cecilia Nykvist. Professor, och styrgruppsledamoten Pontus Braunerhjelm talade om etablering, expansion, tillväxt och lönsamhet. Seminariet avslutades med en panel kring ett mer entreprenöriellt Sverige.

Sammankomsten avslutades med en middag.

Läs mer om IVA