Kungen besökte Polismyndigheten

Tisdagen den 9 februari besökte Kungen Polismyndigheten i Stockholm för att få närmare information om Polisens omorganisation samt utmaningar som de står inför just nu och i framtiden.

Kungen och rikspolischefen Dan Eliasson.

Kungen och rikspolischefen Dan Eliasson. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Besöket på Rikspolischefens kansli och nationella avdelningar på Polhemsgatan i Stockholm inleddes med att rikspolischefen Dan Eliasson berättade om den omorganisation av Polisen som startade i januari 2015 och som fortfarande pågår. Från att ha varit 21 polismyndigheter samt Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium har Polismyndigheten nu blivit en sammanhållen myndighet med en gemensam ledning under rikspolischefen. Säkerhetspolisen har blivit en fristående myndighet.

Kungen fick också höra om de stora utmaningar som svensk polis står inför, som organiserad brottslighet och migrationsströmmar. Och om hur polisen i allt större utsträckning samarbetar med andra myndigheter i arbetet mot brott.

Kungen i samtal med Mats Löfving, chef för Nationella Operativa Avdelningen, rikspolischefen Dan Eliasson och länspolismästare Madeleine Jufors.

Kungen i samtal med Mats Löfving, chef för Nationella Operativa Avdelningen, rikspolischefen Dan Eliasson och länspolismästare Madeleine Jufors. Foto: Kungahuset.se

Därefter fick Kungen ta del av Nationella Operativa Avdelningens (NOA) arbete. NOA leder bland annat den operativa verksamheten och beslutar om insatser och resursförstärkning i hela landet. NOA:s chef Mats Löfving redogjorde tillsammans med sina medarbetare för en särskild satsning mot grov organiserad brottslighet samt om spetsverksamheter som gärningsmannaprofilering.

Vid Nationellt IT-brottscentrums lokaler fick Kungen höra om IT-brottslighet som ökat drastiskt på senare tid. Det gäller allt från sexuella övergrepp mot barn, ekonomiska brott och dataintrång till bedrägerier, handel och hot på internet. Polisen har ett internationellt samarbete när det gäller den här typen av brott.

Besöket avslutades hos regionledningscentralen (RLC), region Stockholm som ansvarar för polisens ingripandeverksamhet, utredningar och brottsförebyggande arbete i regionen. I och med omorganisationen delas Sverige in i sju polisregioner. Region Stockholm som också innefattar Gotland var den första som stod klar, i oktober 2015. Kungen besökte också operatörshallen där inkommande telefonsamtal och radioanrop bedöms och prioriteras.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har 28 000 medarbetare varav 20 000 poliser och 8 000 civilanställda. Myndigheten är geografiskt indelad i 7 regioner, Stockholm, Väst med huvudort Göteborg, Syd med huvudort Malmö, Öst med huvudort Linköping, Mitt med huvudort Uppsala, Bergslagen med huvudort Örebro och Nord med huvudort Umeå.

Myndigheten har 10 nationella avdelningar: ekonomi, HR, juridik, internrevision, IT, kansli, kommunikation, Nationella Operativa Avdelningen, Nationellt forensiskt center (kriminalteknik) och Särskilda utredningar (anställda som begått brott).