Kungen vid seminariet The future of Leadership is Now

Onsdagen den 3 februari närvarade Kungen vid stiftelsen Det naturliga stegets seminarium The future of Leadership is Now på Färgfabriken i Stockholm.

Kungen under seminariet om engagemang för en hållbar framtid.

Kungen under seminariet om engagemang för en hållbar framtid. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Under seminariets diskuterades hur man ska lyckas engagera ledningen i olika typer av företag och organisationer att arbeta systematiskt och strategiskt för en hållbar framtid.

Anna Borgeryd, ägare och ordförande för Polarbröd, höll inledningsanförandet och presenterade sedan StegVis – ett nätverk för hållbart företagande som startades 2014 av stiftelsen Det Naturliga Steget. Företagsnätverket StegVis fungerar som ett forum där företag ges möjlighet att inspireras, dela erfarenheter och utveckla nya lösningar.

Vid ankomsten till Färgfabriken välkomnades Kungen av, från vänster: Karin Schulz, Karin Bodin, Anna Borgeryd, Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

Vid ankomsten till Färgfabriken välkomnades Kungen av, från vänster: Karin Schulz, Karin Bodin, Anna Borgeryd, Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, talade sedan kring varför det behövs ett globalt perspektiv för den individuella organisationen.

Därefter var ämnet Hur underminerar det nuvarande finansiella systemet hållbarhet? som lyftes av Robert Rubenstein, grundare av Triple Bottom Line Group, en nederländsk ickestatlig organisation som jobbar för hållbara finansiella system.

Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt, Blekinge tekniska högskola, avrundade förmiddagen med att tala kring hur forskningen kring hållbar utveckling och StegVis metodologi kan omsättas i praktiskt ledarskap.

Under seminariet i Färgfabriken.

Under seminariet i Färgfabriken. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Det Naturliga Steget

Det Naturliga Steget grundades 1989 av cancerforskaren Karl-Henrik Robèrt. Stiftelsen arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete tillsammans med näringslivet.

Stiftelsen agerar som en kunnig och utmanande ”vän” till företag som vill bedriva en hållbar verksamhet. De använder ett vetenskapligt och välbeprövat ramverk för strategisk hållbar utveckling, har ett internationellt team av mycket erfarna rådgivare och arbetar i nära samarbete med hållbarhetsforskare.