Prins Carl Philip vid Kungl. Skogs- och Lantbruks­akademiens högtids­sammankomst

Torsdagen den 28 januari närvarade Prins Carl Philip vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus.

Miljöekonom Frida Magnusson tar emot pris av Prinsen. Tillsammans med etolog Frida Edman och agronom Mikaela Nilsson vann hon ”UNIK Utmaning” – en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket.

Miljöekonom Frida Magnusson tar emot pris av Prinsen. Tillsammans med etolog Frida Edman och agronom Mikaela Nilsson vann hon ”UNIK Utmaning” – en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Preses Kerstin Niblaeus öppnade högtidssammankomsten och hälsade alla välkomna. Hon höll därefter sitt inledningsanförande Den svenska skogen – värd att brukas. Därefter erhöll invalda ledamöter sina ledamotsbrev.

Prinsen delade sedan ut priser till årets pris- och belöningsmottagare.

Högtidstalet med titeln På spaning efter framtidens skogsbruk framfördes av professor Annika Nordin, programchef Future Forests.

Preses hälsade avslutningsvis Lisa Sennerby Forsse och Björn Sundell välkomna till deras uppdrag som preses och vice preses. De avlöser nu Kerstin Niblaeus och Bo Andersson för kommande fyraåriga mandatperiod.

Nytillträdda preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 204:e högtidssammankomsten avslutad.

Före och under ceremonin framfördes musik av Södra Latins gymnasiums musikprogram under ledning av Jan Risberg.

Kvällen avrundades med en bankett i Gyllene salen.

Kerstin Niblaeus och Prins Carl Philip anländer till högtidssammankomsten som hölls i Blå hallen.

Kerstin Niblaeus och Prins Carl Philip anländer till högtidssammankomsten som hölls i Blå hallen. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. För att markera skogsbrukets betydelse fick akademien den 1 januari 1956 namnet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Läs mer om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien