Prins Daniel delade ut Nordiska Medicinpriset

Onsdagen den 27 januari delade Prins Daniel ut Nordiska Medicinpriset.

Prins Daniel tillsammans med mottagarna av Nordiska Medicinpriset 2015: Roald Bahr, Lars Engebretsen, Michael Kjær och Jon Karlsson.

Prins Daniel tillsammans med mottagarna av Nordiska Medicinpriset 2015: Roald Bahr, Lars Engebretsen, Michael Kjær och Jon Karlsson. Foto: Lars Nyman

Nordiska Medicinprisets ordförande Björn Rydevik hälsade alla välkomna och därefter delade Prins Daniel ut Nordiska Medicinpriset till:

Professor Lars Engebretsen vid Oslo universitet och professor Roald Bahr vid Norges Idrottshögskola för deras grundläggande studier av ofta förekommande idrottsskador.

Professor Jon Karlsson vid Göteborgs universitet mottar priset för sin grundläggande forskning om bland annat ledbandsskador i fot- och knäled samt för att han på ett avgörande sätt höjt nivån på klinisk forskning inom ortopedi och idrottsmedicin med ett stort antal välgjorda studier.

Professor Michael Kjær vid Köpenhamns universitet tilldelas priset för sin omfattande och internationellt ledande forskning som kartlagt basala effekter av fysisk aktivitet på människans endokrina system och bindväv.

Motivering för 2015-års mottagare var

”För deras internationellt ledande forskning som skapat vetenskapligt baserad kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet för människors hälsa, samt vetenskapligt baserade åtgärder rörande förebyggande åtgärder och behandlingar av idrottsskador.”

2015 års Nordiska Medicinpris avser forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet.

Som avslutning på prisutdelningen höll professorerna varsin föreläsning.

Om Nordiska Medicinpriset

Nordiska Medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och delas årligen ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation.

Läs mer om Nordiska Medicinpriset