Kronprinsessan vid föreläsning av Emerich Roth

Måndagen den 25 januari närvarade Kronprinsessan vid en föreläsning av Emerich Roth på Viksjöskolan i Järfälla.

Emerich Roth och Kronprinsessan i teatern på Viksjöskolan där föreläsningen hölls. Under sin föreläsning talade Emerich Roth bland annat om vikten av att förstå historien om vi vill möta framtiden och förhindra att historien upprepas.

Emerich Roth och Kronprinsessan i teatern på Viksjöskolan där föreläsningen hölls. Under sin föreläsning talade Emerich Roth bland annat om vikten av att förstå historien om vi vill möta framtiden och förhindra att historien upprepas. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Föreläsningen inleddes med Emerich Roths film Förintelsens ögonvittne. Därefter talade Emerich om situationen i dagens samhälle och svarade på elevernas frågor kring Förintelsen, bekämpning av intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Kronprinsessan välkomnas till Viksjöskolan av rektor Johan Nyström Hjertvinge, lärare Charlotta Granath samt eleverna Alexandra Kron och Felicia Eriksson.

Kronprinsessan välkomnas till Viksjöskolan av rektor Johan Nyström Hjertvinge, lärare Charlotta Granath samt eleverna Alexandra Kron och Felicia Eriksson. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Efter föreläsningen besökte Kronprinsessan och Emerich Roth den utställning om fred, demokrati, aktuella konflikter och Förintelsen som eleverna vid Viksjöskolan skapat.

Elever visar Kronprinsessan och Emerich Roth skolans utställning om fred, demokrati, aktuella konflikter och Förintelsen. Viksjöskolan arbetar aktivt med demokrati och internationalisering – medmänsklighet, förståelse och delaktighet är viktiga ledord.

Elever visar Kronprinsessan och Emerich Roth skolans utställning om fred, demokrati, aktuella konflikter och Förintelsen. Viksjöskolan arbetar aktivt med demokrati och internationalisering – medmänsklighet, förståelse och delaktighet är viktiga ledord. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

22–27 januari äger Viksjöskolans fredsvecka rum. Förintelsens minnesdag, den 27 januari, uppmärksammas genom en samling och minnesstund i Viksjöskolans teater där brott mot mänskligheten adresseras och skolan berättar om sitt freds- och demokratiarbete.

2015 utsågs Viksjöskolan till Fredsskola och inledde ett samarbete med Fredens Hus och Emerichfonden. Viksjöskolan deltog under 2015 i regeringens utbildningssatsning "Antidemokratiska ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten" via SKMA.

Emerich Roth

Emerich Roth kom till Sverige i december 1950 efter att ha överlevt nazismen i fem olika koncentrationsläger. Han var med och startade Föreningen Förintelsens Överlevande i syfte att sprida kunskaper– främst i skolor– om händelserna under andra världskriget och motverka att rasismen får fotfäste i vårt samhälle. Med 30 års erfarenhet inom socialvården bland utslagna och hatiska människor, samt som föredragshållare sedan 1993 i skolor runt om i Sverige, vet han att det finns en väg ut ur hatet.

Läs mer om Emerich Roth

Om Emerichfonden

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av Emerich Roth. Fonden arbetar ideellt och dess syfte är att genom årliga pristävlingar uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bädda för en trivsam och medmänsklig skolmiljö.

Läs mer om Emerichfonden