Prins Daniel vid IVA-konferens

Onsdagen den 20 januari närvarade Prins Daniel vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) seminarium Managing Innovation in Rapidly Changing Times på IVA:s konferenscenter i Stockholm.

Prinsen i samtal med Marja Makarow, ordförande för Technology Academy Finland, och IVA:s vd Björn O. Nilsson.

Prinsen i samtal med Marja Makarow, ordförande för Technology Academy Finland, och IVA:s vd Björn O. Nilsson. Foto: David Sica/Stella Pictures

Digitaliseringen och förändrade värderingar bland unga talanger leder till nya spelreglerna för företag som arbetar med innovation. Snabb, enkel kommunikation över hela världen ger nya möjligheter. Hur företag kan utveckla sina strategier och dra nytta av de nya möjligheterna var temat för seminariet som arrangerades av IVA, tillsammans med Försvarets materialverk, MIT Industrial Liaison Program samt Technology Academy Finland (TAF).

Seminariet inleddes av IVA:s vd Björn O. Nilsson, Leif Johansson, ordförande för IVA och Marja Makarow, ordförande för Technology Academy Finland (TAF).

Michael Schrage, vid MIT Center for Digital Business, talade sedan under rubriken Innovation Transformation Redefining “Human Capital,” Investment in the Digital Market och Peter Gloor, MIT Sloan School of Management, höll ett anförande om The Stupidity of the Crowd and the Wisdom of the Swarm.

Därefter följde en paneldiskussion kring att ta tillvara lärdomar och erfarenheter, ur ett nordiskt perspektiv, inom områden som forskning, utveckling och affärer. Moderator var Randall S. Wright, MIT Industrial Liaison Program.

Läs mer om IVA