Prins Daniel vid Skolan för datavetenskap och kommunikation

Onsdagen den 20 januari besökte Prins Daniel KTH och Skolan för datavetenskap och kommunikation för att ta del av den senaste forskningen inom informationsteknologi.

Prins Daniel och professor Danica Kragic diskuterar roboten Baxters funktioner.

Prins Daniel och professor Danica Kragic diskuterar roboten Baxters funktioner. Foto: KTH

Under besöket fick Prinsen en introduktion till robotik för industriella tillämpningar av professor Danica Kragic. Professor Patric Jensfelt talade om robotik för äldrevård och docent Mårten Björkman berättade om datorseendesystem inom robotik.

Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) är en av Sveriges mest framstående forsknings- och undervisningsinstitutioner inom informationsteknologiområdet. Man utbildar och forskar i beräknings­vetenskap, datalogi, medieteknik, människa-datorinteraktion, talteknologi och musikakustik på Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och vid Stockholms universitet.