Kronprinsessan vid konferensen Agenda 2030

Måndagen den 18 januari närvarade Kronprinsessan vid konferensen Agenda 2030 – Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med statsminister Stefan Löfven vid konferensen "Agenda 2030 – Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling".

Kronprinsessan tillsammans med statsminister Stefan Löfven vid konferensen "Agenda 2030 – Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling". Foto: David Sica/Stella Pictures

Konferensen inleddes med att statsminister Stefan Löfven talade om de stora utmaningarna vi står inför samt att vi måste arbeta gemensamt för att nå de globala målen.

Via videolänk lyfte FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson Sveriges roll för att nå de globala målen.

Statsråden Ardalan Shekarabi, Kristina Persson och Isabella Lövin talade om regeringens ambitioner med Agenda 2030.

Förmiddagen avslutades med ett panelsamtal kring olika samhällsaktörers roll och ansvar i genomförandet av de globala målen.

Om Agenda 2030

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.