Kungen i möte med SIPRI

Torsdagen den 14 januari gav Kungen företräde för talman Urban Ahlin, SIPRI:s styrelseordförande Sven-Olof Petersson, direktör Dan Smith och vice direktör Jakob Hallgren. I år är det 50 år sedan Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades.

Kungen, Urban Ahlin och Sven-Olof Petersson under mötet på Kungl. Slottet.

Kungen, Urban Ahlin och Sven-Olof Petersson under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under mötet informerades Kungen om aktiviteter under jubileumsåret.

SIPRI bildades 1966 efter ett initiativ av statsminister Tage Erlander till minne av Sveriges 150 år långa fred. Det är ett oberoende forskningsinstitut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller fakta, analyser och rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten. Institutet har en internationell styrelse.