Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Onsdagen den 13 januari tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Nigers ambassadör Amadou Tcheko anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bertil Roth, Ousmane Ali Boukar och Johan Stenberg.

Nigers ambassadör Amadou Tcheko anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bertil Roth, Ousmane Ali Boukar och Johan Stenberg. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Uruguays ambassadör Santiago Wins, Bahamas ambassadör Eldred Edison Bethel och Nigers ambassadör Amadou Tcheko.

Uruguays ambassadör Santiago Wins tillsammans med UD:s introduktör Jan Nordlander efter audiensen hos Kungen.

Uruguays ambassadör Santiago Wins tillsammans med UD:s introduktör Jan Nordlander efter audiensen hos Kungen. Foto: Kungahuset.se

Bahamas ambassadör Eldred Edison Bethel vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Bahamas ambassadör Eldred Edison Bethel vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg av en paradkupé och körs till Kungl. Slottet.

Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg av en paradkupé och körs till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se