Kungen i möte med Ungt Ledarskaps stipendiekommitté

Torsdagen den 10 december hölls möte i stiftelsen Ungt Ledarskaps stipendiekommitté på Kungl. Slottet. Kungen är hedersordförande i kommittén.

Under mötet med stipendiekommittén, från vänster: Mia Horn af Rantzien, Katarina Hedberg, Lars Bergman, Ebba Lindsö, Kungen, Emma Jangö, Håkan Sörman och stiftelsens nya projektledare Rebecca Sundberg.

Under mötet med stipendiekommittén, från vänster: Mia Horn af Rantzien, Katarina Hedberg, Lars Bergman, Ebba Lindsö, Kungen, Emma Jangö, Håkan Sörman och stiftelsens nya projektledare Rebecca Sundberg. Foto: Kungahuset.se

Under mötet diskuterades bland annat planen för året och kampanjen som leder fram till 2016-års stipendiater.

Stiftelsen Ungt Ledarskap söker efter unga ledare som styrs av sina goda värderingar och som gör något utöver det förväntade. Alla kan nominera.

Läs mer och nominera på ungtledarskap.se/nominera

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga.

Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap.

Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap