Informationskonselj på Kungl. Slottet

Tisdagen den 8 december hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med ledamöterna vid dagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med ledamöterna vid dagens informationskonselj. Foto: Kungahuset.se

Det hålls 3–4 informationskonseljer varje år. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar vid konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Kungen hälsar på gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Kungen hälsar på gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Foto: Kungahuset.se