Prins Daniel vid konferensen Ohälsans pris

Torsdagen den 3 december deltog Prins Daniel i konferensen Ohälsans pris som arrangerades av Skandia och En Frisk Generation i samarbete med Karolinska Institutet.

Under Prinsens inledningstal.

Under Prinsens inledningstal. Foto: David Sica/Stella Pictures

Ohälsan skapar stora kostnader varje år, för arbetsgivare, samhälle och inte minst lidande för individen själv.

Temat för konferensen var att öka kunskap och medvetenhet om vikten av att förebygga ohälsa. Och att belysa hur offentliga aktörer, företag och organisationer kan bidra till socialt hållbara lösningar som skapar win-win-win för samhällsnytta, bättre livskvalitet och kostnadseffektivitet.

Prinsen talade under konferensen och sa:

Som vissa av er vet har jag ägnat större delen av mitt vuxna liv åt att på olika sätt motivera människor till en sund livsstil. Det är inte alltid så lätt att leva upp till våra önskade motionsvanor, det vet vi alla. [ … ]

Vi har länge talat om att vi måste röra oss minst 30 minuter varje dag och det är superviktigt. Men nu säger forskningen att detta inte är tillräckligt om du för övrigt är stillasittande större delen av dagen.

Vi ser en paradox inom detta område i vårt land. Å ena sidan är vi det land där befolkningen motionerar mest i hela Europa. Å andra sidan tillhör vi en av de mest stillasittande befolkningarna.

H.K.H. Prins Daniel