Prins Daniel i Kalmar med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 2 december besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Kalmar för att prata entreprenörskap med ungdomar från Lars Kagg-gymnasiet och Linnéuniversitetet.

Prinsen och Martin Lorentzon med elever vid Lars Kagg-gymnasiet.

Prinsen och Martin Lorentzon med elever vid Lars Kagg-gymnasiet. Foto: Kungahuset.se

Under förmiddagen besökte Prinsen tillsammans med inspiratörerna Martin Lorentzon (Spotify), Caroline Walerud (Volumental) och Sofie Stenmark (Yollibox) elever på Lars Kagg-gymnasiet. Programmet startade med en aulaföreläsning och därefter hölls rundabordssamtal där eleverna fick prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Under förmiddagen medverkade även Tobias Carlsson från Ung Företagsamhet och rektor Magnus Birgersson.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Linnéuniversitetet i Kalmar för ytterligare ett samtal samt rundabordsdiskussion med studenter. Vice rektor Nils Nilsson berättade om hur universitetet arbetar med entreprenörskap.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).Länk till annan webbplats.Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.