Kungen vid klimatmötet COP21 i Paris

Måndagen den 30 november och tisdagen den 1 december deltog Kungen i FN:s klimatmöte COP21.

Kungen och statsministern vid den svenska delegationens bord. Kungen samtalar med en delegat från Sri Lanka.

Kungen och statsministern vid den svenska delegationens bord. Kungen samtalar med en delegat från Sri Lanka. Foto: Kungahuset.se

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention.

Målet med COP21 är att komma fram till ett klimatavtal så att den globala uppvärmningen kan begränsas till max två grader. Viktiga frågor är finansiering och uppföljning av avtalet.

Klimatkonferensen COP21 hålls i Le Bourget utanför Paris i Frankrike.

Klimatkonferensen COP21 hålls i Le Bourget utanför Paris i Frankrike. Foto: Kungahuset.se

Kungen och statsministern på väg till klimatkonferensens öppningsceremoni.

Kungen och statsministern på väg till klimatkonferensens öppningsceremoni. Foto: Kungahuset.se

Världens ledare samlades vid FN:s klimatkonferens i Paris.

Världens ledare samlades vid FN:s klimatkonferens i Paris. Foto: Ian Langsdon/AP/TT

Måndag 30 november

Kungen och statsminister Stefan Löfven anlände under morgonen till Le Bourget, konferensområdet där COP21 äger rum, för det inledande mötet där omkring 150 statschefer deltog. Frankrikes president François Hollande och FN:s general­sekreterare Ban Ki-moon välkomnade.

Inledningsvis hölls en tyst minut för att hedra offren för terrorattacken den 13 november. Därefter öppnades konferensen med tal av François Hollande, Ban Ki-moon och Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inleder COP21.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inleder COP21. Foto: Kungahuset.se

Sedan höll olika länder anföranden. Kungen deltog bland annat vid presentationen av Fossil Fuel Subsidy Reform (FFSR) som är en kommuniké på initiativ av Nya Zeeland som uppmanar till avskaffandet av subventioner för fossila bränslen.

FFSR menar att över $600 miljarder kan sparas och spenderas på förnybar energi om regeringar globalt upphör med subventioner för fossila bränslen. Över 30 länder, ett hundratal företag och organisationer ställer sig bakom denna kommuniké, däribland Sverige, USA, Frankrike och de nordiska länderna.

Under första dagen av klimatkonferensen.

Under första dagen av klimatkonferensen. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen fortsatte de nationella talen och då höll statsminister Stefan Löfven det svenska anförandet.

Världsledare samlades under måndagen till FN:s klimatkonferens.

Världsledare samlades under måndagen till FN:s klimatkonferens. Foto: Kungahuset.se

Tisdag 1 december

Kungens andra dag vid klimatmötet i Paris inleddes med ett möte med Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute, och följdes av samtal om dagens program samt en sammanfattning av högnivåmötet dagen innan.

Kungen och Prins Charles vid tisdagsmorgonens möte om skog och klimat där Prins Charles inledningstalade.

Kungen och Prins Charles vid tisdagsmorgonens möte om skog och klimat där Prins Charles inledningstalade. Foto: Kungahuset.se

Kungen deltog därefter i en konferens om skog och klimat. Manuel Pulgar Vidal som är Perus miljöminister samt ordförande för COP20 välkomnade.

Under skogskonferensen.

Under skogskonferensen. Foto: Kungahuset.se

Skogskonferensen har tillkommit på peruanskt initiativ och sker inom ramen för Lima Paris Action Agenda. Prins Charles höll inledningstal och därefter presenterade geografiskt indelade paneler (Brasilien, Indonesien, Latinamerika och Afrika) lokala initiativ vilket följdes av diskussioner.

Kungen, Frida Edström, utredare på Jordbruksverket, Susanne von Walter vid Sveriges lantbruksuniversitet och Mia Crawford på Näringsdepartementet i samtal om skogsfrågor.

Kungen, Frida Edström, utredare på Jordbruksverket, Susanne von Walter vid Sveriges lantbruksuniversitet och Mia Crawford på Näringsdepartementet i samtal om skogsfrågor. Foto: Kungahuset.se

Förmiddagen fortsatte med ett seminarium på temat Paris and Beyond? How Non-state Actors Can Help Assess Contributions and Ratchet up Ambition som arrangerades av Stockholm Environment Institute (SEI) tillsammans med det norska klimatforskningsinstitutet CICERO. Under seminariet som hölls i CICERO:s paviljong diskuterades hur de globala målen ska säkerställas efter klimatkonferensen.

Kungen i CICERO:s paviljong tillsammans med Kristin Halvorsen som är direktör för det norska klimatforskningsinstitutet CICERO och Veronika Wand-Danielsson, Sveriges ambassadör i Frankrike.

Kungen i CICERO:s paviljong tillsammans med Kristin Halvorsen som är direktör för det norska klimatforskningsinstitutet CICERO och Veronika Wand-Danielsson, Sveriges ambassadör i Frankrike. Foto: Kungahuset.se

Efter lunchen som hölls i CICERO:s paviljong, under värdskap av Kristine Halvorsen
och Johan Kuylenstierna, besökte Kungen Nordiska Ministerrådets paviljong. Där träffade Kungen chefsförhandlarna för de nordiska delegationerna och fick en lägesrapport om de två första dagarnas samtal.

Nordiska ministerrådet har ansvar för en gemensam nordisk paviljong under COP-förhandlingarna under rubriken ”Nya nordiska klimatlösningar”. Målet är att bidra till klimatdialogen – ur ett nordiskt perspektiv men med en global syn.

Nordiska ministerrådet har ansvar för en gemensam nordisk paviljong under COP-förhandlingarna under rubriken ”Nya nordiska klimatlösningar”. Målet är att bidra till klimatdialogen – ur ett nordiskt perspektiv men med en global syn. Foto: Kungahuset.se

Kungens eftermiddag på COP21 avslutades med konferensen Agriculture Action Day som arrangerades av FAO, FN:s livsmedels och jordbruksorganisation. Temat var jordbrukets påverkan på klimatet. Öppningsanförandet hölls av Marockos fiske- och jordbruksminister Aziz Akhannouc och därefter talade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva.

Frankrikes jordbruksminister Stéphane Le Foll, FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva, Kungen och Maria Helena Semedo, bitr. generaldirektör FAO.

Frankrikes jordbruksminister Stéphane Le Foll, FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva, Kungen och Maria Helena Semedo, bitr. generaldirektör FAO. Foto: Kungahuset.se

Ett bageri på konferensområdet Le Bourget.

Ett bageri på konferensområdet Le Bourget. Foto: Kungahuset.se

COP21 i Paris

Den 30 november – 11 december 2015 hålls FN:s klimatkonvention UNFCCC:s tjugoförsta partsmöte, COP21 i Paris, Frankrike.Länk till annan webbplats.

Tanken är att världens länder då ska bestämma ramarna för den internationella klimatpolitiken för perioden efter 2020, i linje med vad som beslutades i Durban 2011. Då enades världens länder om att senast 2015 nå en överenskommelse som ska träda ikraft 2020.

Förutom förhandlingarna pågår även en stor mässa under COP21 med workshops och seminarium, presentationer av ny teknik och olika miljöinitiativ.

Till toppen