Kungaparet vid 100-årsjubileet av Svenska handelskammaren i Frankrike

Måndagen den 30 november deltog Drottningen i en konferens som hölls med anledning av 100-årsjubileet av Svenska handelskammaren i Frankrike. Under kvällen var Kungaparet på handelskammarens galamiddag.

Kungaparet deltog i firandet av Svenska handelskammaren i Frankrike, som i år har 100-årsjubileum.

Kungaparet deltog i firandet av Svenska handelskammaren i Frankrike, som i år har 100-årsjubileum. Foto: Kristofer Sandberg/Chambre de Commerce Suédoise en France

Jubileumskonferensen som hölls på Franska handelskammaren samlade entreprenörer, investerare, akademiker, beslutsfattare och opinionsbildare för att diskutera utmaningarna för en hållbar framtida ekonomisk tillväxt i en alltmer konkurrensutsatt global och komplexa värld.

Drottningen och Handelskammarens styrelseordförande Gîta Paterson samtalar med Pierre-Antoine Gailly, ordförande för Chambre de commerce et d’Industrie de région Paris Île de France.

Drottningen och Handelskammarens styrelseordförande Gîta Paterson samtalar med Pierre-Antoine Gailly, ordförande för Chambre de commerce et d’Industrie de région Paris Île de France. Foto: Kristofer Sandberg/Chambre de Commerce Suédoise en France

Huvudtalare var EU-kommissionär Cecilia Malmström som bland annat talade om vikten av internationella handelsavtal för en hållbar tillväxt och om de europeiska företagens utmaningar.

Därefter hölls två panelsamtal som modererades av Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute. Först ut var ett samtal på temat Digitalization in new and traditional industry där Leif Johansson, Jacob de Geer, iZettle, Jane Walerud, Teclo Networks, och Bernard Charlès, Dassault Systèmes, bland annat diskuterade hur teknik i näringslivet kan lyckas bli en konkurrensfördel som även tar hänsyn till miljömässiga och sociala utmaningar.

Moderator Johan Kuylenstierna, Jane Walerud, Leif Johansson, Jacob De Geer och Bernard Charlès i ett panelsamtal om digitalisering.

Moderator Johan Kuylenstierna, Jane Walerud, Leif Johansson, Jacob De Geer och Bernard Charlès i ett panelsamtal om digitalisering. Foto: Kristofer Sandberg/Chambre de Commerce Suédoise en France

Titeln på det andra samtalet var Sustainability as a competitive advantage och paneldeltagare var Jacob Wallenberg, Investor, Jean-Louis Beffa, Saint-Gobain Group, och Ikeas hållbarhetschef Steve Howard. Bland annat diskuterades hur man lyckas med att anpassa hållbarhet och ekonomiska mål.

Konferensens avslutades av Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre, som höll ett anförande på temat ekonomisk tillväxt och klimatmålen.

Under Kungens tal på galamiddagen.

Under Kungens tal på galamiddagen. Foto: Kristofer Sandberg/Chambre de Commerce Suédoise en France

Kungen inledde med att tala om attackerna i Paris den 13 november och hur de också är en attack på vårt öppna samhälle och de idéer som ligger till grund för det. Kungen lyfte ländernas starka och varma relation och handelskammarens viktiga funktion som en länk mellan Sverige och Frankrike.

Kungen som under dagen deltagit i FN:s klimatmöte talade också om de höga förväntningarna på COP21 samt svenska företags och forskares stora framsteg i att utveckla lösningar för en hållbar framtid.

Under galamiddagen delade Kungen ut årets företagspris, Prix d’Excellence 2015, till Securitas och årets specialpris, Prix Spécial d’Excellence 2015, som erhölls av Groupe Bénéteau, fransk partner till Volvo Penta.

Under galamiddagen delade Kungen ut årets företagspris, Prix d’Excellence 2015, till Securitas och årets specialpris, Prix Spécial d’Excellence 2015, som erhölls av Groupe Bénéteau, fransk partner till Volvo Penta. Foto: Kristofer Sandberg/Chambre de Commerce Suédoise en France

Chambre de commerce et d’Industrie de région Paris Île de France.

Chambre de commerce et d’Industrie de région Paris Île de France. Foto: Kristofer Sandberg/Chambre de Commerce Suédoise en France

Svenska handelskammaren i Frankrike

Svenska handelskammaren i Frankrike(1915–) har som målsättning att främja och utveckla de svensk-franska affärsförbindelserna.

Styrelsen utgörs av 23 ledande företrädare för det svensk-franska näringslivet, med ordförande Gîta Paterson. Handelskammaren verkar också för att stärka Sverigebilden i Frankrike.