Global Child Forum 2015

Torsdagen den 26 november hölls Global Child Forum 2015, det femte forumet för barns rättigheter på Kungl. Slottet.

Kungafamiljen med årets talare vid Global Child Forum 2015.

Kungafamiljen med årets talare vid Global Child Forum 2015. Foto: Jonas Borg

På morgonen öppnades portarna till Kungl. Slottet och över trehundra gäster samlades i Rikssalen för att diskutera barnrättsfrågor. Deltagarna var ledare från internationella företag, finansiella institutioner, representanter från FN, den akademiska världen och regeringen.

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.

Kungen välkomnade deltagarna till årets Global Child Forum. Kungen framhöll att genom att sätta barns rättigheter på dagordningen kan vi påskynda nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen för barn, men att erfarenheten visar att vi måste samarbeta mellan alla delar av samhället om vi ska lyckas.

Dagens moderator journalisten Lydia Capolicchio presenterade sedan Zeid Ra'ad Al Hussein, som är FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Han talade om den utsatta situation som miljoner barn befinner sig i idag på grund av krig och konflikter. Att alla företag, regeringar och civilsamhället behöver samarbeta för att nå fred och hållbarhet. Men också om vikten av att vi utbildar våra barn i mänskliga rättigheter.

Winnie Byanyima, ordförande för Oxfam International som är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom, lyfte behovet av att minska den extrema ojämlikhet som finns i världen. Något som hon menade kan reduceras genom att världens ekonomiska elit betalar sin del i skatt. Hon framhöll även hur viktigt det är att barn har tillgång till en bra och kostnadsfri skola.

Irina Bokova, generaldirektör för Unesco, sa att alla har ett ansvar för barnen och att det aldrig varit så viktigt som nu. Det finns en rad goda initiativ men att de måste bli många fler och att civilsamhället och företag behöver vara drivande.

Seok Pil Kim berättade om Samsung Electronics engagemang för att förbättra kvaliteten på och tillgången till utbildning runt om i världen.

Seok Pil Kim berättade om Samsung Electronics engagemang för att förbättra kvaliteten på och tillgången till utbildning runt om i världen. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Under rubriken Educating children for a connected world berättade
Seok Pil Kim, vice vd för Samsung Electronics, om företagets initiativ för att förbättra kvaliteten på och tillgången till utbildning runt om i världen. På så sätt vill företaget bidra till att minska klyftan mellan rika och fattiga och minska ungdomsarbetslösheten. Idag finns kring femtio program på fem kontinenter som syftar till att överbrygga den digitala klyftan och skapa tekniska färdigheter för elever i länder som Vietnam, Indien, Sydafrika, Filippinerna, Egypten, Kina och USA.

Förmiddagen fortsatte sedan med fyra olika seminarium.

  1. Paying Dividends: Investing in future generations i Bernadottebiblioteket.
  2. Crossing borders: Multi-sectoral solutions to the refugee crises i Lovisa Ulrikas matsal
  3. Putting the SDGs to work for children: integrating the goals into your corporate model i Gröna salongen,
  4. Responsible marketing to children i Karl XV-salen.

Därefter var det dags för nätverkslunch i Karl XI:s galleri.

I Lovisa Ulrikas matsal diskuterades hur barn påverkas av den stora migrationskrisen och hur man kan hjälpa de utsatta barnen.

I Lovisa Ulrikas matsal diskuterades hur barn påverkas av den stora migrationskrisen och hur man kan hjälpa de utsatta barnen. Foto: Kungahuset.se

Efter lunchen samlades alla i Rikssalen för en sammanfattning av seminarierna. Under diskussionerna lyftes bland annat vikten av att barns rättigheter blir en del av företagens kärnverksamhet och att ämnet måste breddas och inte bara handla om barnarbete. Andra områden som diskuterades var behovet att hitta lösningar på den migrationskris som drabbar barn; dels de direkta för överlevnad, dels en långsiktig lösning. Andra ämnen var vikten av att arbeta på lokal nivå och att resa för att se hur verkligheten ter sig.

Under rubriken Children’s Rights within the Corporate Sustainability Agenda talade sedan Yoka Brandt, vice vd för UNICEF. Hon framhöll att framsteg har gjorts och de har bland annat resulterat i att fler går i skolan och att barnadödligheten har minskat. Men mycket kvarstår och hoten mot barn ökar i vår omvärld i och med ökande konflikter.

Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso, berättade om erfarenheten av hur tydligt det är att anställda, kunder, investerare vill ha bra företag med långsiktigt hållbara leverantörskedjor. Förra året upptäcktes att en av Stora Ensos leverantörer använde sig av barnarbetare. Företaget arbetar nu med att bygga upp trovärdigheten igen.

Anne-Birgitte Albrectsen, generalsekreterare för Plan International som är en global barnrättsorganisation med verksamhet i 72 länder i världen. Hon menade att vi behöver ändra oss själva inte bara världen och att vi måste öka våra ambitioner, samarbeten och bli djärvare då arbetet med barns rättigheter går för långsamt.

Gunhild A. Stordalen talade om matens negativa inverkan på miljön och hälsan, men också om det finns enkla sätt att ställa om.

Gunhild A. Stordalen talade om matens negativa inverkan på miljön och hälsan, men också om det finns enkla sätt att ställa om. Foto: Kungahuset.se

Därefter talade Gunhild A. Stordalen, grundare och vd för EAT Initiative, om att hitta nya lösningar för mat och hälsa för en växande världsbefolkning i samklang med miljön. I dag står maten och produktionen av den för en stor del av den globala uppvärmningen. Det är nu fler som dör av matrelaterade sjukdomar än av svält. EAT är en global satsning som samlar forskare, politiker och näringslivsledare från hela världen.

Under eftermiddagen lanserades fonden RobecoSAM Global Child Impact Equities, samt en webbaserad atlas, som ska hjälpa företag att ha koll på risker för barns rättigheter i tio olika branscher. Den är framtagen av Global Child Forum tillsammans med Unicef.

Kungafamiljen och statsministern i Rikssalen under Global Child Forum 2015.

Kungafamiljen och statsministern i Rikssalen under Global Child Forum 2015. Foto: Kungahuset.se

Statsminister Stefan Löfven framhöll att arbetet med att öka barns rättigheter är en av de viktigaste saker vi har framför oss. Han poängterade att barnkonvention bara fungera om världens ledare agerar efter den. Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen och arbetaraktivt med att öka medvetenhet om den globalt.

Därefter talade Sandra Polanski, biträdande generaldirektör för International Labour Organization, Carol Batchelor, UNHCR och Michael Meehan, Global Reporting Initiative kring FN:s Agenda 2030,Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en allmän ram för alla länder som ska bidra till att till 2030 utrota fattigdom och uppnå hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål och 169 delmål.

Ett ämne som Shaikha Al Maskari, Al Maskari Holding, ansåg vara avgörande för vårt samhälles framtid är att vi måste lära barn världen över tolerans och kärlek och ge dem möjlighet till att få hälsosam attityd.

Shaikha Al Maskari talade om att vi måste se till barns mentala hälsa och lära dem sunda värderingar.

Shaikha Al Maskari talade om att vi måste se till barns mentala hälsa och lära dem sunda värderingar. Foto: Kungahuset.se

John Holmes, International Rescue Committeeberättade om IRC som är en internationell aktör som grundades år 1933 av Albert Einstein. I dag finns de i över 40 länder och arbetar i några av världens värsta humanitära kriser – orsakade av såväl konflikter som katastrofer – för att människor ska överleva och återfå kontrollen över sin egen framtid. Fokus ligger på att återställa människors hälsa, säkerhet och möjligheter till utbildning och ekonomiskt välstånd.

Sammankomsten i Rikssalen avrundades av Drottningen som tackade för allt engagemang, alla idéer och alla goda exempel som lyfts fram under dagen.

Sammankomsten i Rikssalen avrundades av Drottningen som tackade för allt engagemang, alla idéer och alla goda exempel som lyfts fram under dagen. Foto: Kungahuset.se

Dagen avslutades med en konsert i Rikssalen av Lilla Akademien och under kvällen hölls en mottagning på Tessinska palatset, där Stockholms läns landshövding Chris Heister var värd.