Styrelsemöte i Drottning Silvias Jubileumsfond

Onsdagen den 25 november hölls styrelsemöte i Drottning Silvias Jubileumsfond. Drottningen är ordförande i styrelsen.

Elisabeth Olsson, Drottningen, Jan-Erik Wikström, Mikael Norman och Eva Beckung under mötet.

Elisabeth Olsson, Drottningen, Jan-Erik Wikström, Mikael Norman och Eva Beckung under mötet. Foto: Kungahuset.se

I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder.

Under mötet behandlades ansökningar som kommit in till stiftelsen. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras. 2015 är temat Dolda återkommande eller kroniska funktionshinder hos barn – medicinska och psykologiska konsekvenser.

Drottningens Jubileumsfond meddelar varje år omkring Drottningens födelsedag, den 23 december, vilka som fått stipendierna.

Själva utdelningen sker sedan i slutet av januari följande år på Kungl. Slottet. Då kommer stipendiaterna till slottet och tar emot stipendierna ur Drottningens hand.