Prins Daniel i Eskilstuna med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 25 november besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Eskilstuna för att prata entreprenörskap med ungdomar från Grillska gymnasiet och Mälardalens högskola.

Lena Patriksson Keller, Susanne Najafi, Karl-Johan Persson och Prins Daniel var i Eskilstuna för att för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Lena Patriksson Keller, Susanne Najafi, Karl-Johan Persson och Prins Daniel var i Eskilstuna för att för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Foto: Pelle T Nilsson

Med sig till Eskilstuna hade Prinsen inspiratörerna Susanne Najafi (Unity Beauty Group), Karl-Johan Persson (HM) och Lena Patriksson Keller (Patriksson Communication). Tillsammans hoppas de få fler unga att vilja och våga starta eget.

Prinsen och inspiratörerna besökte Grillska gymnasiet under förmiddagen. Programmet inleddes med en aulaföreläsning och därefter följde rundabordssamtal där eleverna fick tid att tala mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar tillsammans med Prinsen och inspiratörerna. På gymnasiet deltog även Anna Bernadotte från Ung Företagsamhet och rektor Magnus Säll.

Under eftermiddagen besöktes Mälardalens högskola för ytterligare samtal kring entreprenörskap med studenter.

Under samtalen med elever vid Grillska gymnasiet.

Under samtalen med elever vid Grillska gymnasiet. Foto: Pelle T Nilsson

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.