Prins Daniel i Halmstad med Prins Daniels Fellowship

Tisdagen den 24 november besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship Halmstad för att prata entreprenörskap med ungdomar från Kattegattgymnasiet och högskolan i Halmstad.

Under besöket vid Kattegattgymnasiet.

Under besöket vid Kattegattgymnasiet. Foto: Kungahuset.se

Under förmiddagen besökte Prinsen tillsammans med inspiratörerna Johan Skarborg, (AcademicWork), Jacob de Geer (iZettle) och Gunilla von Platen (XZAKT Kundrelation AB) elever på Kattegattgymnasiet. Programmet startade med en aulaföreläsning och därefter hölls rundabordssamtal där eleverna fick prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar tillsammans med Prinsen och inspiratörerna. Under förmiddagen medverkade även Ida Thorén från Ung Företagsamhet, gymnasiechef Susanna Härenstam och rektor Lars-Åke Mattsson samt Carl Bennet som ingår i projektets styrgrupp.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna högskolan i Halmstad för ytterligare ett samtal inför publik samt rundabordsdiskussion med studenter. Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson medverkade.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.