Kungen vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Måndagen den 23 november var Kungen i Göteborg för att ta del av energi- och miljöforskning som bedrivs på Chalmers tekniska högskola och vid Göteborgs universitet.

Docent Kasper Moth-Poulsen förevisar hur solljuset byter färg när det passerar provröret. Genom att utnyttja större andel av solljuset ska solceller bli effektivare.

Docent Kasper Moth-Poulsen förevisar hur solljuset byter färg när det passerar provröret. Genom att utnyttja större andel av solljuset ska solceller bli effektivare. Foto: Jan-Olof Yxell

Dagen inleddes på Chalmers tekniska högskola och Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap där Kungen togs emot av rektor Stefan Bengtsson.

Kungen fick höra om energiforskningen på Chalmers och om programmet Epoc – Energi på Campus. Omställningen till ett hållbart energisystem kräver nya, effektivare sätt att använda och producera energi. Projektledare Ulf Östermark berättade om Epoc som är ett initiativ att ställa om till ett hållbart energisystem. Genom att utveckla Chalmers campus Johanneberg till ett levande laboratorium ska nya energilösningar kunna utvecklas och testas i urban miljö.

Professor Tomas Kåberger och professor Henrik Thunman guidade Kungen genom Chalmers kraftcentral som erbjuder fullskalig förbrännings- och förgasningsforskning samtidigt som den förser Chalmers campus med värme.

Professor Tomas Kåberger och professor Henrik Thunman guidade Kungen genom Chalmers kraftcentral som erbjuder fullskalig förbrännings- och förgasningsforskning samtidigt som den förser Chalmers campus med värme. Foto: Jan-Olof Yxell

På en takterrass där Solar Initiatives solceller är placerade fick Kungen ta del av forskning kring att bättre ta tillvara solenergi. I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Docent Kasper Moth-Poulsen berättade om den idé som forskare på Chalmers nu arbetar efter och som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har redan visat att principen funkar i labbet – nu ska forskningen flytta ut på campus för att fortsätta i verkliga förhållanden.

Kungen och landshövdingen Lars Bäckström tar en tur med en eldriven Zeebee-bil.

Kungen och landshövdingen Lars Bäckström tar en tur med en eldriven Zeebee-bil. Foto: Jan-Olof Yxell

Kungen fick även en introduktion till Zeebee-bilar: Zeebees är små, trehjuliga gula elbilar som finns på området och som kan användas som budtjänst eller taxi och körs av studenter. Fordonen är helt eldrivna och miljöcertifierade.

Under besöket åkte Kungen en tur med ElectriCity-bussen. Från och med juni i år trafikerar ett antal elektriska bussar den nya linje 55 mellan Chalmers två campus, Lindholmen och Johanneberg. Elbusslinjen är en del i ElectriCity – ett samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Chalmers roll i samarbetet är att tillföra forskningsdimensionen.

Under en åktur berättar Volvos vd Martin Lundstedt och forskarassistent Frances Sprei om försöket med elbussen ElectriCity.

Under en åktur berättar Volvos vd Martin Lundstedt och forskarassistent Frances Sprei om försöket med elbussen ElectriCity. Foto: Jan-Olof Yxell

Lunchen intogs på residenset under värdskap av landshövdingeparet Lars och Ann-Christine Bäckström.

Under eftermiddagen besökte Kungen Säveån för att ta del av Göteborgs universitets och Västra Götalands länsstyrelses pågående miljöforskningsprojekt.

Säveåprojektet arbetar med att förbättra miljön för lax, havsöring och ål inom området. Fisk som är beroende av fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtmiljöer.

Dagen avslutades på Jonsereds herrgård som hyrs av Göteborgs universitet genom Partillebo AB. Där fick Kungen en presentation av olika forskningsprojekt inom ramen för Institutionen för Biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, bland annat om sportfiske, flodpärlmusslan och om gifter i den akvatiska miljön.

Till toppen