Kungen på scoutresa i Malaysia och Filippinerna

Torsdagen den 19 till och med lördagen den 21 november deltog Kungen i en scoutresa till Malaysia och Filippinerna tillsammans med World Scout Foundation.

Scouternas högkvarter har nyligen flyttats från Genève till Kuala Lumpur. Därifrån stöds verksamheten för världens 40 miljoner scouter fördelade på 160 länder. På kontoret jobbar 32 scouter från 20 olika länder.

Scouternas högkvarter har nyligen flyttats från Genève till Kuala Lumpur. Därifrån stöds verksamheten för världens 40 miljoner scouter fördelade på 160 länder. På kontoret jobbar 32 scouter från 20 olika länder. Foto: World Scout Foundation

Resan inleddes i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Kungen besökte scouternas världshögkvarter World scout Bureau där styrelsemöten och seminarium hölls. Under föredragningarna diskuterades bland annat hur scouterna har hjälpt till i den ansträngda flyktingsituationen i olika länder.

Kungen välkomnas till World scout Bureau i Kuala Lumpur.

Kungen välkomnas till World scout Bureau i Kuala Lumpur. Foto: World Scout Foundation

Under lördagen var Kungen i staden Tacloban, Filippinerna. Staden drabbades hårt av tyfonen Haiyan den 8 november 2013. I januari 2014 besökte Kungen staden tillsammans med World Scout Foundation för att ta del av de samhällsinsatser som scouterna gjort i samband med räddningsarbetet och återuppbyggnaden av staden.

Det finns över 60 000 scouter i regionen som hjälper till att förbättra situationen för många drabbade medmänniskor.

Kungen har engagerat sig i återuppbyggandet av ett nytt scouthus, det gamla förstördes av flodvågen. Kungen fick under lördagen bevittna att husbygget nu kommit en bra bit på väg. Det beräknas stå klart i februari nästa år.

Kungen har engagerat sig i återuppbyggandet av ett nytt scouthus, det gamla förstördes av flodvågen. Kungen fick under lördagen bevittna att husbygget nu kommit en bra bit på väg. Det beräknas stå klart i februari nästa år. Foto: Kungahuset.se

Kungen är hedersordförande i World Scout Foundation.