Kronprinsessparet i Värmland

Onsdagen den 18 november besökte Kronprinsessparet Värmland. På programmet stod Värmlands museum, Karlstad universitet och Centralsjukhuset. Dagen avslutades i Kil där ett hem för flyktingbarn besöktes.

Utanför Värmlands museum hade många samlats för att välkomna Kronprinsessparet.

Utanför Värmlands museum hade många samlats för att välkomna Kronprinsessparet. Foto: Pelle T Nilsson/IBL

Dagen inleddes på Värmlands museum där Kronprinsessparet hälsades välkomna av bland annat en ensemble från Wermlandsoperan som framförde Värmlands­visan, samt ett utdrag ur musikalen En Gentlemans handbok i Kärlek & Mord som just nu spelas på operans stora scen.

Därefter visade länsmuseichef Åsa Hallén utställningen Where do we migrate to?, där ett tjugotal internationella konstnärer och konstnärskollektiv tolkar migration. Utställningen sattes ursprungligen upp för Center for Art Design and Visual Culture i Baltimore, USA, och visas nu för första gången i Europa.

Kronprinsessparet tar del av utställningen Where do we migrate to? på Värmlands museum.

Kronprinsessparet tar del av utställningen Where do we migrate to? på Värmlands museum. Foto: David Sica/Stella Pictures

Nästa programpunkt var Karlstad universitet, där Kronprinsessparet träffade studenter vid psykologiprogrammet samt lyssnade till ett panelsamtal kring ämnet Vad kan vi göra för att förbättra barns psykiska hälsa?.

Under samtalet om barns psykiska hälsa som hölls på Karlstad universitet.

Under samtalet om barns psykiska hälsa som hölls på Karlstad universitet. Foto: David Sica/Stella Pictures

Efter lunch besökte Kronprinsessparet Centralsjukhuset och träffade deltagare i Vård SFI – ett projekt där landstinget i Värmland arbetar tillsammans med Region Värmland, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen, för att erbjuda asylsökande/utlandsfödda med hälso- och sjukvårdsbakgrund språkpraktik hos landstinget.

Därefter träffade Kronprinsessparet underläkare med utländsk utbildning som genomgår en kompletterande underläkartjänstgöring, KULT, inom allmänmedicin för att kunna bli anställda i Sverige. Läkarna praktiserar vid olika vårdcentraler i Värmland.

Kronprinsessparet träffade underläkare som kompletterar sin underläkartjänstgöring inom allmänmedicin.

Kronprinsessparet träffade underläkare som kompletterar sin underläkartjänstgöring inom allmänmedicin. Foto: David Sica/Stella Pictures

Som avslutning på besöket i Värmland åkte Kronprinsessparet till Kil där de besökte ett HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn. Kils kommun arbetar med att uppnå en trappstegseffekt där ungdomarna stegvis kan utvecklas från asylsökandes till eget boende.

På temat Bygga broar och skapa möten har Sanneruds äldreboende, som ligger i anslutning till boendet för ensamkommande flyktingbarn, anordnat en trivseldag där de bjuder in ungdomarna. Detta är ett första steg för att hitta fler samarbets­former.

Utanförskap och integration

Besöket i Karlstad och Kil är en fortsättning av tidigare besök under året på temat migration och integration.

Kronprinsessparet har bland annat besökt Kalmar, Östersund och Gotland för att ta del av arbete med integration och flyktingmottagande.

Kungen och Kronprinsessan var på Migrationsverket i Malmö och under ett besök i Bryssel var Kronprinsessan vid UNCHR:s kontor och fick höra om deras arbete vad gäller flyktingsituationen i Medelhavet och Syrien.

Kronprinsessparet har även besökt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en uppdatering av kommunernas arbete med migration- och integrationsfrågor samt Ersta diakonis verksamhet för ensamkommande flyktingbarn.