Kungen om händelserna i Paris

Kungen har gjort ett uttalande med anledning av händelserna i Paris.

H.M. Konungen

H.M. Konungen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Jag är chockad över de fruktansvärda händelserna i Paris. Jag känner stor sorg och mina tankar går till alla drabbade, offren och deras anhöriga.

Dessa dåd är ett attentat mot hela vårt gemensamma samhälle och det sätt vi vill leva på. Vi är många som känner oro och bestörtning. Det är viktigt att vi står enade tillsammans mot denna ofattbara terrorism.

H.M. Koningen