Drottningen besökte Silviahemmet i München

Fredagen den 13 november var Drottningen i Tyskland för att besöka Silviahemmets dagcenter i München och för att delta i ett symposium kring demenssjukdomar.

Drottningen möter boende vid vårdhemmet.

Drottningen möter boende vid vårdhemmet. Foto: Kungahuset.se

Förmiddagen inleddes i ett bostadsområde i östra delen av München där Silviahemmets dagcenter ligger. Drottningen fick möjlighet att ta del av det dagliga arbetet och träffade personal och de personer som deltog i verksamheten.

Under eftermiddagen närvarade Drottningen vid ett symposium om demenssjukdomar. Drottningen höll tal och berättade om Silviahemmet och den utbildning som är kopplad till verksamheten.

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Sedan starten har Stiftelsen Silviahemmet vidareutbildat undersköterskor och sjuksköterskor i demensvård, hittills 550 Silviasystrar och 170 Silviasjuksköterskor. I maj tog de första Silvialäkarna sin examen efter att ha genomgått en magisterutbildning i demensvård för läkare.

Verksamheten har rönt internationell uppmärksamhet och delegationer från flera länder har besökt Silviahemmet i Stockholm vilket har lett till konkreta samarbeten.