Kronprinsessan på WWF-föreläsning

Tisdagen den 10 november närvarade Kronprinsessan vid en lunchföreläsning på temat Människan och ikoniska arter. Föreläsare var Carlos Drews, WWF:s internationella chef för artarbete.

Axel Wenblad, ordförande i Världsnaturfonden WWF:s styrelse, Kronprinsessan och Carlos Drews.

Axel Wenblad, ordförande i Världsnaturfonden WWF:s styrelse, Kronprinsessan och Carlos Drews. Foto: Kungahuset.se

Föreläsningen Människan och ikoniska arter handlade om hur viktigt det är att bevara våra arter på jorden och om hur WWF arbetar, från projekt i fält till globalt påverkansarbete. Aktuella ämnen är den ökade tjuvjakten på arter som elefant, noshörning och tiger. Men även havens invånare är hotade till exempel valar, hajar och havssköldpaddor.

Talare var dr. Carlos Drews, WWF:s internationella chef för artarbete och den person som räknas som en av världens främsta specialister på området. Hans nuvarande arbete fokuserar på att bekämpa effekterna av naturvårdsbrott, förlust av livsmiljöer, konflikter mellan människa och djurliv samt klimatförändringarnas påverkan på några av världens mest karismatiska arter.