Kungen besökte SOS Alarm

Måndagen den 9 november besökte Kungen SOS Alarms huvudkontor i Stockholm för att få en fördjupad kunskap om deras verksamhet.

Kungen välkomnades av styrelseordförande Eva Fernvall och kommunikationschef Mia Bertelson Enayatollah.

I lokalen för SOS Alarms krisberedskapsfunktion och Nationella produktions­ledningen höll sedan krisberedskapssamordnare Fredrik Falk en presentation om SOS Alarms roll vid större händelser och kriser i samhället. Genom SOS-centralerna har företaget närhet till myndigheter och organisationer i hela landet.

Därefter berättade produktionsledare Bengt Norberg om området Nationell produktionsledning som har uppdraget att koordinera det operativa arbetet på samtliga SOS-centraler. Produktionsledare och produktionsplanerare, samt tekniker, säkerställer, vägleder och kvalitetssäkrar det operativa arbetet i landet.

Avslutningsvis fick Kungen en visning av SOS Alarms larmcentral och produktions­ledare Lina Landqvist berättade om arbetet där. Det är hit som samtliga 112-samtal kommer in och här arbetar operatörer, sjuksköterskor och läkare. Operatören är den första som svarar på ett inkommande fall. Över 3 miljoner samtal kommer in varje år.

Det var mycket spännande att få en insikt i SOS Alarms verksamhet. SOS Alarm är ett samhällsviktigt organ och det är angeläget att hålla sig informerad om hur arbetet med olyckor och kriser fungerar

H.M. Konungen

Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets- och jourteletjänster.

SOS Alarm ägs tillsammans av staten, landstingen och kommunerna. De har gått samman för att genom SOS Alarm skapa alarmeringsvägar mellan allmänheten och samhällets räddningsresurser.