Kronprinsessan vid Dag Hammarskjöld­föreläsning

Tisdagen den 3 november närvarade Kronprinsessan vid årets Dag Hammarskjöld­föreläsning på Uppsala universitet. Temat var Att förebygga konflikter och skapa hållbar fred och föreläsare var José Ramos-Horta, fredspristagare och tidigare president i Östtimor.

Efter kransläggningsceremonin vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Efter kransläggningsceremonin vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

Kronprinsessans eftermiddag i Uppsala inleddes med en kransläggnings­ceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Även landshövding Peter Egardt, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson, Henrik Hammargren, Dag Hammarskjöld Foundation, och José Ramos-Horta medverkade under ceremonin.

I Universitetshuset följde sedan föreläsningen på temat Att förebygga konflikter och skapa hållbar fred. Rektor Eva Åkesson hälsade välkommen och professor Peter Wallensteen, freds- och konfliktforskare, introducerade föreläsaren José Ramos-Horta.

Innan José Ramos-Horta blev utnämnd till president för Östtimor var han framför allt känd som en internationell fredsmäklare. Han levde i exil i nästan 30 år och arbetade med att föra sitt lands talan både i FN:s korridorer och i Säkerhetsrådet. Han mottog 1996 Nobels fredspris tillsammans med biskop Carlos Ximenes Belo från Östtimor för arbetet för att finna en fredlig lösning på konflikten i Östtimor. Efter åren som president har Ramos-Horta haft ett antal prominenta positioner inom FN.

Föreläsningen var öppen för allmänheten och följdes av en frågestund samt ett framförande av kören Allmänna Sången.

Dag Hammarskjöld­föreläsningen

Föreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre general­sekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete.

Tidigare föreläsare är bland andra Mary Robinson, Brian Urquhart, Hans Blix, Kofi Annan, Francis Deng, Jan Eliasson, Martti Ahtisaari, Margot Wallström och Helen Clark.