Prinsparet vid IVA:s högtids­sammankomst

Fredagen den 23 oktober närvarade Prinsparet vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) högtids­sammankomst i Stockholm.

Prins Carl Philip tillsammans med IVA:s ordförande Leif Johansson.

Prins Carl Philip tillsammans med IVA:s ordförande Leif Johansson. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Högtidssammankomsten inleddes på Konserthuset där IVA:s preses, ordförande Leif Johansson, öppnade sammankomsten.

Därefter framförde professorn och författaren Sverker Sörlin ett minnestal om Carl Gustav Rossby (1898–1957) för hans forskning om atmosfärens termodynamik, datorbaserade prognoser och atmosfärisk kemi. Den lade grunden för meteorologins roll som en nyckelvetenskap för att kartlägga långväga luftföroreningar och klimatförändringar och för att öka säkerheten inom flygtrafik.

Prinsparet vid högtidssammankomsten.

Prinsparet vid högtidssammankomsten. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Prinsen delade ut IVA:s stora guldmedalj till teknologie hedersdoktor Leif Östling ”för hans utomordentliga insats som företagsledare, vd för Scania, som under hans ledarskap utvecklats till ett världsledande företag inom området tunga lastbilar. Hans strategiska ledarskap är baserat på övertygelse, gedigen kunskap och lång erfarenhet. Det har präglats av ett integrerat synsätt, konsekvens och ett stort förtroende för medarbetarna.”

IVA:s guldmedalj gick till professor Mikael Eriksson för hans banbrytande och avgörande insatser för att utveckla vetenskaplig profil, koncept och teknik för synkrotronringar i forskningsanläggningarna MAX I, II, III och MAX IV (2016). Professor Mary Walshok tilldelades medaljen för hennes banbrytande insatser för att främja forskningsbaserat, innovationsdrivet företagande. Arkitekt och professor Gert Wingårdh fick medaljen för sin långa gärning som arkitekt och skapare av ett stort antal uppskattade och prisbelönta byggnadsverk i Sverige och utomlands.

Sammankomsten på Konserthuset avslutades med att verkställande direktör och professor Björn O. Nilsson talade om framsteg inom forskning och teknik.

På kvällen hölls en bankett på Stockholms stadshus.