Kungen vid Umeå universitets årshögtid och jubileum

Lördagen den 17 oktober närvarade Kungen vid Umeå universitets årshögtid samt 50-årsjubileum.

Professor Emmanuelle Charpentier, adjungerad professor och forskningsledare vid MIMS, tar emot Umeå universitets EC jubileumspris av Kungen.

Professor Emmanuelle Charpentier, adjungerad professor och forskningsledare vid MIMS, tar emot Umeå universitets EC jubileumspris av Kungen. Foto: Johan Gunséus

Dagen inleddes med ett studiebesök på Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Laboratoriet bildades 2007 som den svenska noden inom ett nordiskt partnerskap med European Molecular Biology Laboratory.

Syftet med MIMS är att stärka den svenska forskningen och öka dynamiken inom området molekylärmedicin, bland annat genom att främja karriärmöjligheter för unga forskare.

Kungen besöker labbet MIMS på Umeå universitet.

Kungen besöker labbet MIMS på Umeå universitet. Foto: Johan Gunséus

Därefter intogs en lunch på Sävargården under värdskap av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Under eftermiddagen inleddes Umeå universitets årshögtid. Årshögtiden på hösten är en ceremoni då universitetet installerar nya professorer, promoverar hedersdoktorer och delar ut vetenskapliga priser.

Rektor Lena Gustafsson och prorektor Anders Fällström tar emot Kungen på röda mattan på väg in i Aula Nordica där årshögtiden ägde rum.

Rektor Lena Gustafsson och prorektor Anders Fällström tar emot Kungen på röda mattan på väg in i Aula Nordica där årshögtiden ägde rum. Foto: Johan Gunséus

I Aula Nordica inleddes ceremonin av rektor Lena Gustafsson och därefter lämnade Kungen över Umeå universitets EC Jubileumspris 2015 till professor Emmanuelle Charpentier. Professor Charpentier får priset för sin banbrytande forskning och upptäckten CRISPR-Cas9, som har stor tillämpningspotential inom det biologiska och det medicinska området.

Kvällen avslutades med årshögtidens middag på Fakultetsklubben. Kungen höll tal och sa:

Västerbotten ligger hela Kungafamiljen varmt om hjärtat. Min far och mor, Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibylla, var hertig och hertiginna av Västerbotten.

Min farfar var också med och invigde Umeå universitet i september 1965. Det är därför en ära att vara med nu när Umeå universitet firar 50 år.

Jag har följt universitetets frammarsch genom åren och är stolt över att vi i Sverige har etablerat en viktig motor för samhällstillväxt i vår norra landsdel.

H.M. Konungen