Kungen i Norrbotten

Fredagen den 16 oktober var Kungen i Norrbotten för att besöka Skellefteå Krafts vindkraftpark Uljabuouda och för att delta i Silvermuseets 50-årsjubileum i Arjeplog.

Under besöket vid Skellefteå Krafts vindkraftpark Uljabuoud.

Under besöket vid Skellefteå Krafts vindkraftpark Uljabuoud. Foto: Paulina Holmgren

Landshövding Sven-Erik Österberg välkomnade Kungen vid ankomsten till Arvidsjaurs flygplats.

Under bussfärden till Skellefteå Krafts vindkraftpark Uljabuoud fick Kungen en presentation av vindkraftparken av Jörgen Svensson, enhetschef Skellefteå Kraft, och Peter Larsson, ordförande Maskaure sameby. De berättade om utmaningar och möjligheter för vindkraft i arktisk miljö.

Uljabuouda vindkraftpark

Uljabuouda är den första vindkraftpark som Skellefteå Kraft uppfört i egen regi. Anläggningen är den första moderna vindkraftpark som byggts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder.

Vindkraftparken är belägen på ett lågfjäll 760 meter över havet, där medelvinden på 8 m/s ger goda förutsättningar för vindkraft. Turbinbladen är försedda med en tunn kolfiberväv, som vid behov värms upp för att förhindra isbildning. Issensorer känner av när det finns risk för isbildning och sätter igång avisningssystemet innan isbildning hinner uppstå.

Eftermiddagen fortsatte vid Silvermuseet i Arjeplog som firar sitt 50-årsjubileum. Kungen välkomnades av museichef Ingela Bergman och Kurt Burman, ordförande stiftelsen Silvermuseet. Kungen fick veta mer om museets verksamhet och historia och blev därefter guidad genom museet.

Under kvällen hölls en jubileumsmiddag i Silvermuseet.

Silvermuseet

Silvermuseetär ett museum i centrala Arjeplog som invigdes 23 oktober 1965. Samlingarna skildrar ortens historia – från förhistorisk tid till nutid. Samernas och nybyggarnas liv levandegörs i olika utställningar. I ett av rummen visas till exempel en av världens största samlingar av samiska silverföremål.

Silvermuseet drivs av en kommunal stiftelse. Sedan april 2009 drivs Institutet för subarktisk landskapsforskning, INSARC, inom ramen för Silvermuseets organisation. Institutet bedriver högkvalitativ forskning med inriktning på sambandet mellan människans landskapsutnyttjande och ekosystemens förändringar i nordliga miljöer.