Kungen i workshop med Ungt Ledarskap

Torsdagen den 15 oktober höll stiftelsen Ungt Ledarskap en workshop på Kungl. Slottet. Kungen var värd för mötet där unga ledare och erfarna ledare träffades för att tala kring ledarskap och hållbarhet.

Kungen hälsade välkommen till Stockholms slott och till den årliga workshop som alltid knyter an till stiftelsen Ungt Ledarskaps tre värdeord: mod, omtanke och handlingskraft.

Kungen hälsade välkommen till Stockholms slott och till den årliga workshop som alltid knyter an till stiftelsen Ungt Ledarskaps tre värdeord: mod, omtanke och handlingskraft. Foto: Kungahuset.se

Kungen hälsade välkommen till årets workshop som hade temat Handlingskraft och ledarskap för framtiden och sa:

Under dagen ska vi särskilt tala om handlingskraft och om ledarskap för en hållbar framtid. Vad innebär det att vara en handlingskraftig ledare? Och vad innebär det att leda för en hållbar framtid? Det ser jag fram emot att diskutera idag.

Vi ska komma ihåg, att dagens workshop bara är en början. Det som verkligen räknas, är vad vi gör när vi går härifrån

H.M. Konungen

Deltagare var unga ledare som tilldelats Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen samt styrelseordföranden som fått StyrelseAkademiens utmärkelse Guldklubban. Moderator var Ebba Lindsö.

Runt Kungens bord satt bland andra Vaira Vike-Freiberga, Georg Kell, Petra Elio Serti, Hans Dalborg och Julia Kalthoff.

Runt Kungens bord satt bland andra Vaira Vike-Freiberga, Georg Kell, Petra Elio Serti, Hans Dalborg och Julia Kalthoff. Foto: Kungahuset.se

Fyra talare hade bjudits in för att ge inspiration. Först ut var Henrik Eskilsson, vd och koncernchef samt medgrundare av Tobii, och därefter höll Sebastian Siemiatkowski, vd och grundare av Klarna, ett anförande. Båda berörde entreprenörskap i relation till det goda värdebaserade ledarskapet med mod, omtanke och handlingskraft.

Därefter hölls rundabordssamtal kring att inspirera och ”lyfta” medarbetare.

Dagens tredje inspiratör var Georg Kell, avgående Executive Director för Förenta Nationernas Global Compact. Global Compact är en av världens största frivillig­organiserade företagsinitiativ inom hållbarhet. 7 000 företag i 135 länder är del i initiativet. Georg Kell talade om företagens del i att ta ansvar för jordens resurser med ledarskap och goda värderingar.

Samtalen runt borden tog vid igen.

Sista talare var Vaira Vike-Freiberga som är Lettlands tidigare president. Hon lyfte ämnet handlingskraft i geopolitiska utmaningar och hur vi leder för en bättre framtid. Vaira Vike-Freiberga är aktiv i den internationella politiken och har haft och har olika special­uppdrag från FNs generalsekreterare. Idag är hon medlem i The Global Leadership Foundation som stöttar demokratiskt ledarskap.

Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsen bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Guldklubban

Utmärkelsen Guldklubban – för förtjänstfullt ordförandeskap instiftades 2005 för att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll.

Kompassrosen

Stipendiet Kompassrosen går till unga ledare som oberoende av formell titel visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga.