Kungaparet vid Sverige tillsammans

Måndagen den 12 oktober närvarade Kungaparet vid konferensen Sverige tillsammans på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Kungaparet tillsammans med Ulla Löfven och statsminister Stefan Löfven vid konferensen ”Sverige tillsammans”.

Kungaparet tillsammans med Ulla Löfven och statsminister Stefan Löfven vid konferensen ”Sverige tillsammans”. Foto: Maja Suslin/TT

På Münchenbryggeriet samlades kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer för att tillsammans utveckla arbetssätten så att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, barnen få en bra skolgång och alla kan komma in i samhällsgemenskapen.

Statsminister Stefan Löfven har bjudit in till den nationella samlingen Sverige tillsammans för att samla alla krafter som kan och vill bidra till att förbättra nyanländas etablering.

Förutom statsministern så medverkade från regeringen också arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan samt civilminister Ardalan Shekarabi.