Prins Daniel i Uppsala med Prins Daniel Fellowship

Onsdagen den 7 oktober besökte Prins Daniel och inspiratörerna i Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram Katedralskolan och Uppsala universitet.

Prins Daniel i samtal med studenter.

Prins Daniel i samtal med studenter. Foto: David Sica/Stella Pictures

Prins Daniel och inspiratörerna Niklas Zennström (Atomico), Sebastian Siemiatkowski (Klarna), Lisa Lindström (Doberman), Sofie Lahyani (Ung företagsamhet) och Tomas X Pettersson (SEB) besökte skolorna för att inspirera unga människor till entreprenörskap.

Dagen inleddes på Katedralskolan med en aulaföreläsning där Prins Daniel och inspiratörerna talade om erfarenheter av entreprenörskap.

Efter föreläsningen bjöds eleverna in till rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram är ett program som initierades av Prins Daniel och genomförs tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien – IVA. Syftet är att inspirera unga som vill bli entreprenörer att våga ta steget.

Dagen avslutades på Uppsala universitet där, förutom Prinsen och inspiratörerna, även Thomas X Pettersson från SEB berättade om varför SEB stöder Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram samt vilka andra sätt företaget arbetar med ungas entreprenörskap .

Prins Daniel tillsammans med Sebastian Siemiatkowski, Niklas Zennström och Lisa Lindström.

Prins Daniel tillsammans med Sebastian Siemiatkowski, Niklas Zennström och Lisa Lindström. Foto: David Sica/Stella Pictures

Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship

IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.