Inför statsbesöket till Litauen – intervju med ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin

Kungaparets tre dagar långa statsbesök till Litauen inleds på onsdag. Cecilia Ruthström-Ruin Sveriges ambassadör i Litauen har bråda dagar, tillsammans med sina kollegor vid svenska ambassaden i Vilnius har hon en viktig roll vid planeringen och genomförandet av statsbesöket.

Cecilia Ruthström-Ruin är Sveriges ambassadör i Vilnius, Litauen, sedan 2011.

Cecilia Ruthström-Ruin är Sveriges ambassadör i Vilnius, Litauen, sedan 2011. Foto: Joana Buividaite

Hur ser relationen mellan Sverige och Litauen ut?

– Länderna har starka och goda relationer på många områden. Vid regeringsskiftet förra året gick statsminister Stefan Löfvens första resa till Finland och de baltiska staterna. När Litauens nuvarande president Dalia Grybauskaitė tillträdde 2009 var det Sverige hon först besökte.

Det finns ett starkt intresse för Sverige i Litauen. Bland annat är det populärt att studera svenska språket och både vid universitetet i Klaipeda och i Vilnius finns kurser på hög nivå. Sverige är den största investeraren över tid i Litauen, till exempel inom finanssektorn och telekomindustrin. I dag finns omkring 150 svenska företag i Litauen, men marknaden här har en stor utvecklingspotential.

Vilka är de stora gemensamma frågorna för Litauen och Sverige?

– Vi är grannar, Östersjön förenar oss. Tillsammans vill vi utveckla en välmående och stark region vad gäller ekonomi, politik och säkerhetspolitik. Länderna kommer fördjupa energisamarbetet i och med Nordbalt-kabeln som sätts i drift under hösten. Den kopplar ihop våra elnät och det är viktigt för försörjningstryggheten och utvecklingen mot förnyelsebar energi.

Det är Svenska kraftnät och den litauiska stamnätsoperatören LitGrid som samarbetar i projektet och Kungaparet besöker Nordbalt i hamnstaden Klaipeda, därifrån sträcker sig elkabeln till Nybro i Småland.

Vad har varit viktigt i planeringen av statsbesöket?

– Vi har fokuserat på forskning och innovation och utveckling av hållbara samhällen vad gäller ekonomi, miljö och energi. Det ska vara attraktiva program under statsbesöket, men de ska också leda till resultat efteråt. Resultat kan handla om ökat affärssamarbete, samarbeten mellan regioner, inom forskningen eller kulturutbyten. Sen har det varit viktigt att nå ut till så många litauer som möjligt och därför har vi arrangerat kultur- och främjandeprogrammet Royal October i anslutning till statsbesöket.

Sammanlagt kommer omkring 150 svenskar hit, bland dem miljöexperter och musiker, författare samt rektorn för Lunds universitet. Det kommer bjudas på samtal om miljö och jämställdhet, svensk film, konserter och mat i form av Nobelmenyer genom åren. Flera programpunkter kommer att sändas av det nationella tv-bolaget. Och tv är det största mediet i Litauen.