Informationskonselj på Kungl. Slottet

Måndagen den 5 oktober hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

I Konseljsalen på Kungl. Slottet.

I Konseljsalen på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Det hålls 3–4 informationskonseljer varje år. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar vid konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med statsråden vid måndagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med statsråden vid måndagens informationskonselj. Foto:Kungahuset.se