Drottningen vid konferensen Sverige mot Narkotika

Torsdagen den 1 oktober deltog Drottningen i konferensen Sverige mot Narkotika som hölls på Landskrona Teater. Drottningen besökte även ett boende för ensamkommande ungdomar.

Drottningen talade under konferensen Sverige mot Narkotika.

Drottningen talade under konferensen Sverige mot Narkotika. Foto: Stefan Lindblom/Stella Pictures

Konferensen Sverige mot Narkotika pågår 1–2 oktober och årets huvudtema är att fokusera på och försvara visionen om ett narkotikafritt samhälle. Värd för årets konferens är Landskrona stad i samarbete med ECAD (European Cities Against Drugs) och ytterligare ett stort antal svenska folkrörelser.

Drottningen höll öppningstal och sa:

Det finns inget som gör mig så ont som när jag möter barn och ungdomar som lever i samhällen där drogmissbruk är en del av det dagliga livet. I samhällen där det tillverkas, säljs och missbrukas droger skapas även fattigdom, korruption och misär.

Och här är det barnen och ungdomarna som drabbas hårdast. Det är de som förlorar all sin tro, inte bara på det samhälle de lever i utan även på oss vuxna.

H.M. Drottningen

Därefter redogjorde Linda Nilsson, WFAD (World Federation Against Drugs) för narkotikadebatten nationellt och internationellt. Ali Reunanen och Sara Woeld, från KRIS (Kriminellas Rätt i Samhället) berättade om att ta sig ur missbruk. Alkohol- och narkotikaterapeut Gunnar Bergström lyfte ämnet Vart tog den drogfria vården vägen? och Håkan Leifman, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), berättade om narkotikasituationen i Sverige

Under eftermiddagen besökte Drottningen HVB Campus i Landskrona som är ett boende för barn som flytt till Europa och Sverige på egen hand.

Drottningen fick höra om verksamhetens arbete med att stötta de som bor här, bland annat genom fadderfamiljer. Drottningen fick även tillfälle att samtala med några av ungdomarna som bor där.