Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare

Onsdagen den 30 september delade Prins Daniel ut Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare till Erik Melén, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet i Stockholm. Ceremonin ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Erik Melén tar emot ”Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare”. Anslaget går till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Erik Melén tar emot ”Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare”. Anslaget går till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Foto: Kungahuset.se

Årets mottagare Erik Melén tilldelas anlaget för sin forskning om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. Han leder BAMSE-studien (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi) som startade 1994 och som följer över 4 000 barn.

Studien har hittills visat att både ärftliga och miljörelaterade faktorer tydligt påverkar risken att utveckla astma respektive allergi; bland annat att barn som utsatts för förhöjda halter av luftföroreningar under spädbarnstiden har en ökad risk att drabbas av försämrad lungfunktion.

Prins Daniels forsknings­anslag till yngre lovande forskare

Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Mottagaren utses av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse och har gett namn till anslaget som består av sex miljoner kronor som fördelas över tre år.

Läs mer om Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare
Läs mer om Hjärt-Lungfonden