Prins Daniel vid Forum för Välfärd

Onsdagen den 30 september deltog Prins Daniel i Forum för Välfärds sammankomst på Grand Hôtel i Stockholm.

Prinsen talade om vikten av att aktörer går samman och gemensamt arbetar för folkhälsan.

Prinsen talade om vikten av att aktörer går samman och gemensamt arbetar för folkhälsan. Foto: J©KE

Forum för Välfärds styrelseledamöter Anders Hamsten, Carl Bennet, Chris Heister och Peter Wallenberg Jr hälsade välkommen.

Därefter höll Prinsen ett öppningsanförande och sa bland annat:

Vi vet att hälsa inte är jämlik – ohälsa drabbar ofta dem som redan har det svårt. Så ett arbete för bättre hälsa är också ett arbete för ökad jämlikhet.

H.K.H. Prins Daniel

Under förmiddagen talade även folkhälsoministern Gabriel Wikström, professor Mai-Lis Hellenius, Larry Soler, vd för Parthership for a Healthier America, samt professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center.

Forum för Välfärd

Forum för Välfärd lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform som kombinerar erfarenhet från sjukvård, akademi, näringsliv, fack, myndigheter och politik.

Ambitionen är att bidra till en fördjupad dialog och visa exempel på faktisk genomförbarhet för prioriterade områden inom svensk välfärd, med start i hälso- och sjukvården.