Drottningen överlämnade stipendier till 32 forskare

Onsdagen den 30 september överlämnade Drottningen stipendier ur Stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Pierre Dunbar

Under ceremonin mottog de 32 stipendiaterna i pediatrisk forskning stipendie­diplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med två föredrag: doktorand Emilia Hagman talade om sin forskning kring diabetes och fetma hos barn och ungdomar, Emöke Deschmanns presenterade sitt forskningsprojekt, Trombocytopeni hos nyfödda.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

Om Stiftelsen Frimurare Barnhuset

Stiftelsens ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom.

Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.

Läs mer om Stiftelsen Frimurare Barnhuset